ΑΝΤΛΙΕΣ


ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL ΣΕΙΡΑ "KS"ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
0,5 220 7,5
0,75 220 11,5
1 220 15,4
1,5 220 21,9
2 220 25,7
2 220/380 25,7
3 220/380 30


ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL ΣΕΙΡΑ "ONDINA (OK)"ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
0,5 220 7,5
0,75 220 11,5
1 220 15,4
1,5 220 21,9
2 220 25,7
2 220/380 25,7
3 220/380 30


ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL ΣΕΙΡΑ "KAPRI" (ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
2,5 220 40
2,5 220/380 40
3 220/380 48
3,5 220/380 68
4,5 220/380 78
5,5 220/380 90


ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL ΣΕΙΡΑ "KARPA" (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
2,5 220 40
2,5 220/380 40
3 220/380 45
3,5 220/380 70
4,5 220/380 78
5,5 220/380 88
ΑΝΤΛΙΕΣ IML "EUROPA"ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
0,5 220 7,5
0,75 220 11,5
1 220 15,4
1,5 220 21,9
2 220 25,7
2 220/380 25,7
3 220/380 29,5
ΑΝΤΛΙΕΣ IML “NIAGARA”ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
0,5 220 6,5
0,75 220 10,5
1 220 15,4
1,5 220 20,9
2 220 24,7
2 220/380 24,7
3 220/380 28,5
ΑΝΤΛΙΕΣ IML “AMERICA”ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
0,33 220 3
0,5 220 8
0,75 220 11
1 220 14,5
1,25 220 16
ΑΝΤΛΙΑ ΙΜL “BCCT” (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
3 220/380 34
4 220/380 60
5 220/380 70
ΑΝΤΛΙΕΣ “STREAMER”ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
0,5 220 10
0,75 220 13
1 220 18
1,5 220 24
2 220 28
2 220/380 28
3 220/380 32


ΑΝΤΛΙΕΣ “PUMPEX”ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
0,75 220 11
1 220 15,6
1,5 220 20,1
2 220 23,2
2 220/380 23,2
3 220/380 28


ΑΝΤΛΙΕΣ “MAGNUM”ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
1 220 14
1,5 220 18
2 220 22
3 220/380 30


ΑΝΤΛΙΕΣ “H SERIES”ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
1,5 220 25
2 220 31
2 220/380 31
3 220/380 37
ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL “KAN SERIES”ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
5,5 220/380 90
6,5 220/380 96
7,5 220/380 121
10 220/380 136


ΑΝΤΛΙΕΣ KRIPSOL “KRETA SERIES”ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
5,5 220/380 91,5
6,5 220/380 99
7,5 220/380 123
10 220/380 139
ΑΝΤΛΙΕΣ IML “ATLAS” (ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
4 220/380 80
5,5 220/380 95
7,5 220/380 130
10 220/380 150
12,5 220/380 170


ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΜL“ATLAS” (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Hp V ΠΑΡΟΧΗ
m3/h
4 220/380 80
5,5 220/380 95
7,5 220/380 130
10 220/380 150
12,5 220/380 170


<< back