ΣΚΑΛΕΣ


ΣΚΑΛΕΣ “STANDARD”ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΚΑΛΑ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΚΑΛΑ 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΚΑΛΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)

ΣΚΑΛΕΣ “MURO”ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)

ΣΚΑΛΕΣ “OVERFLOW” - ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΣΚΑΛΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)
ΣΚΑΛΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX (316)

ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΑΒΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ SET INOX (304)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

ΣΚΑΛΑ OVERFLOW MARΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΑΛΑ OVERFLOW 850mm 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX
ΣΚΑΛΑ OVERFLOW 850mm 3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX
ΣΚΑΛΑ OVERFLOW 850mm 4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX
ΣΚΑΛΑ OVERFLOW 850mm 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ INOX
ΔΙΠΛΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ KRIPSOLΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ INOX (304)
ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ INOX (316)<< back