ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ / ΑΝΤΛΙΕΣ


ΑΝΤΛΙΕΣ “KRIPSOL” ΣΕΙΡΑ
“KRF” 2850 r.p.m. (ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)Hp V ΠΑΡΟΧΗ m3/h
5,5 220/380 111
7,5 220/380 123
10 220/380 141
12,5 220/380 150
15 220/380 178


ΑΝΤΛΙΕΣ “KRIPSOL” ΣΕΙΡΑ
“ΜRF” 1500 r.p.m. (ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)Hp V ΠΑΡΟΧΗ m3/h
4 220/380 55
5,5 220/380 75
7,5 220/380 107
10 220/380 140
12,5 220/380 180
15 220/380 215
20 220/380 315
25 220/380 370ΑΝΤΛΙΕΣ I.M.L. “ATLAS” (ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)Hp V ΠΑΡΟΧΗ m3/h
4 220/380 80
5,5 220/380 95
7,5 220/380 130
10 220/380 150
12,5 220/380 170

<< back