ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ / ΔΙΑΦΟΡΑ


ΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΛΩΝΑ ΥΨΟΥΣ 700 mm
ΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΛΩΝΑ ΥΨΟΥΣ 400 mm


ΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΟΥΣ 700 mm
ΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΟΥΣ 400 mm


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ T-ROME 25 η 50 m
ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ T-MOSCOW 25 η 50 m
ΡΟΛΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΡΟΛΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 25 m
ΡΟΛΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 50 m
ΑΓΚΥΣΤΡΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΓΚΥΣΤΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
TENSOR ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
FALSE START POSTΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
FALSE START POST 21 m D 43 mm
BACKSTROKE TURN INDICATORΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
BACKSTROKE TURN INDIC. 21 m D 43 mm
ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2 m
ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2,5 m
ANCHORSΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ANCHORS

<< back