ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΓΩΝΙΑ 90 ° ΚΟΛΛΗΤΗΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 320
Φ 25 180
Φ 32 100
Φ 40 120
Φ 50 100
Φ 63 30
Φ 75 40
Φ 90 24
Φ 110 15
Φ 125 10
Φ 140 8
Φ 160 10
Φ 200 6
Φ 225 4
Φ 250 2
ΓΩΝΙΑ 45 ° ΚΟΛΛΗΤΗΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 380
Φ 25 200
Φ 32 120
Φ 40 140
Φ 50 160
Φ 63 50
Φ 75 65
Φ 90 40
Φ 110 20
Φ 125 8
Φ 140 6
Φ 160 12
Φ 200 6
Φ 225 4
Φ 250 2
ΓΩΝΙΑ 90 ° ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 50
Φ 3/4” 80
Φ 1 100
Φ 1 1/4” 120
Φ 1 1/2” 120
Φ 2 60
Φ 2 1/2” 30
Φ 3 20
Φ 4 15

ΓΩΝΙΑ 45 ° ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 50
Φ 3/4” 80
Φ 1 100
Φ 1 1/4” 120
Φ 1 1/2” 120
Φ 2 60
Φ 2 1/2” 30
Φ 3 20
Φ 4 15
ΓΩΝΙΑ 90 ° ΚΟΛΛΗΤΗ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 x 1/2” 50
Φ 25 x 3/4” 70
Φ 32 x 1 90
Φ 40 x 1 1/4” 100
Φ 50 x 1 1/2” 100
Φ 63 x 2” 60
Φ 75 x 2 1/2” 30
Φ 90 x 3” 20


ΤΑΦ 90 ° ΚΟΛΛΗΤΟΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 25 50
Φ 32 150
Φ 40 150
Φ 50 120
Φ 63 48
Φ 75 25
Φ 90 18
Φ 110 16
Φ 125 6
Φ 140 4
Φ 160 6
Φ 200 3
Φ 225 2
Φ 250 2
ΤΑΦ 90 ° ΚΟΛΛΗΤΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 63 x 50 45
Φ 75 x 63 30
Φ 75 x 50 30
Φ 90 x 75 18
Φ 90 x 63 18
Φ 110 x 75 16
Φ 110 x 90 16
Φ 125 x 90 10
Φ 140 x 110 8
Φ 160 x 110 8

ΤΑΦ 90 ° ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 40
Φ 3/4” 50
Φ 1 60
Φ 1 1/4” 80
Φ 1 1/2” 80
Φ 2 45
Φ 3” 20
Φ 4” 15ΤΑΦ 90 ° ΚΟΛΛΗΤΟ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 x 1/2” 40
Φ 25 x 3/4” 50
Φ 32 x 1 60
Φ 40 x 1 1/4” 80
Φ 50 x 1 1/2” 80
Φ 63 x 2” 45
Φ 75 x 2 1/2” 25
Φ 90 x 3” 15ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 25 x 20 60
Φ 32 x 25 100
Φ 40 x 32 100
Φ 50 x 32 400
Φ 50 x 40 400
Φ 63 x 32 200
Φ 63 x 50 200
Φ 75 x 50 150
Φ 75 x 63 150
Φ 90 x 50 130
Φ 90 x 75 130
Φ 90 x 63 130
Φ 110 x 75 70
Φ 110 x 90 70
Φ 125 x 90 12
Φ 125 x 110 12
Φ 140 x 125 10
Φ 160 x 140 10
Φ 200 x 160 10
Φ 225 x 160 9
Φ 225 x 200 9
Φ 225 x 225ΤΑΠΑ ΚΟΛΛΗΤΗΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 25 55
Φ 32 60
Φ 40 75
Φ 50 75
Φ 63 75
Φ 75 30
Φ 90 15
Φ 110 10
Φ 125 9
Φ 140 9
Φ 160 12
Φ 200 7
Φ 225 5
Φ 250 4ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 40
Φ 3/4” 40
Φ 1 40
Φ 1 1/4” 40
Φ 1 1/2” 40
Φ 2” 40

ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 50
Φ 3/4” 50
Φ 1 50
Φ 1 1/4” 50
Φ 1 1/2” 50
Φ 2” 50
Φ 2 1/2” 16

ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 x 1/2” 50
Φ 25 x 3/4” 50
Φ 32 x 1” 60
Φ 40 x 1 1/4” 70
Φ 50 x 1 1/2” 100
Φ 63 x 2” 50
Φ 75 x 2 1/2” 36
Φ 90 x 3” 16
Φ 110 x 4” 12
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 50
Φ 3/4” 60
Φ 1 60
Φ 1 1/4” 70
Φ 1 1/2” 100
Φ 2” 60
Φ 2 1/2” 48
Φ 3” 28

ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 50
Φ 3/4” 60
Φ 1 60
Φ 1 1/4” 70
Φ 1 1/2” 100
Φ 2” 60
Φ 2 1/2” 48
Φ 3” 28

ΜΙΚΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 x 25 x 1/2” 50
Φ 25 x 32 x 3/4” 60
Φ 32 x 40 x 1 100
Φ 40 x 50 x 1 1/4” 100
Φ 50 x 63 x 1 1/2” 175
Φ 63 x 75 x 2” 100
Φ 75 x 90 x 2 1/2” 80
Φ 90 x 110 x 3” 40
Φ 90 x 110 x 4” 40
Φ 110 x 125 x 4” 15
Φ 75 x 90 x 3” 60
Φ 50 x 63 x 2” 120
ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 25 50
Φ 32 70
Φ 40 80
Φ 50 120
Φ 63 80
Φ 75 48
Φ 90 40
Φ 110 36
Φ 125 12
Φ 140 9
Φ 160 6
Φ 200 3
Φ 225
Φ 250
ΝΙΠΠΕΛΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 40
Φ 3/4” 40
Φ 1 40
Φ 1 1/4” 50
Φ 1 1/2” 60
Φ 2” 40
Φ 3” 56
Φ 4” 21

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 63 18
Φ 75 10
Φ 90 10
Φ 110 8ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1” x 3/4”
Φ 32 x 20 x 25 400
Φ 40 x 32 300
Φ 50 x 32 150
Φ 50 x 40 110
Φ 63 x50 90
Φ 75 x 50 60
Φ 90 x 63 30
Φ 110 x 75 15
Φ 125 x 75 x 90 10
Φ 140 x 90 x 110
Φ 160 x 75 x 90 12
Φ 160 x 125 x 140 15
Φ 200 x 160 6
ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΟΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 24
Φ 25 24
Φ 32 40
Φ 40 40
Φ 50 150
Φ 63 80
Φ 75 18
Φ 90 18
Φ 110 18

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 24
Φ 3/4” 24
Φ 1 40
Φ 1 1/4” 40
Φ 1 1/2” 36
Φ 2” 24
Φ 3” 12


ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΟ ΑΡΣ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 32 x 1”
Φ 50 x 1 1/2” 35
Φ 63 x 2” 24
Φ 75 x 2 1/2” 16
Φ 40 x 1 1/4”


ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 32 12
Φ 40 12
Φ 50 12
Φ 63 12
Φ 75 4
Φ 90 4
Φ 110 4
ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 75 1
Φ 90 1
Φ 110 1
Φ 125 1
Φ 140 1
Φ 160 1
Φ 200 1
Φ 225 1
Φ 250 1
ΒΑΝΕΣ 16 ΑΤΜΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 50
Φ 25 44
Φ 32 60
Φ 40 40
Φ 50 (PLIMAT) 20
Φ 63 (PLIMAT) 10
Φ 75 8
Φ 90 5
Φ 110 4

ΒΑΝΕΣ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 12
Φ 3/4” 12
Φ 1 12
Φ 1 1/4” 12
Φ 1 1/2” 12
Φ 2” 12ΒΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ TEFLON - VITONΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 1/2” 12
Φ 3/4” 12
Φ 1 12
Φ 1 1/4” 12
Φ 1 1/2” 12
Φ 2” 12
ΒΑΝΕΣ BUTTERFLY (ΠΛΗΡΕΣ)ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 75 1
Φ 90 1
Φ 110 1
Φ 125 1
Φ 140 1
Φ 160 1
Φ 200 1
Φ 225 1
Φ 250 1
ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΟΔΕΣ ΤΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 25 4
Φ 32 4
Φ 40 4
Φ 50 4
Φ 63 4


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ BUTTERFLY 220 VΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 63 1
Φ 75 1
Φ 90 1
Φ 110 1
Φ 140 1
Φ 160 1
Φ 200 1
Φ 250 1ΒΑΝΕΣ KNIFE GATEΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 32 10
Φ 50 10
Φ 63 10
Φ 75 10
Φ 90 10
Φ 110 10

ΦΛΑΝΤΖΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 63 20
Φ 75 36
Φ 90 30
Φ 110 20
Φ 125 18
Φ 140 16
Φ 160 12
Φ 200 10
Φ 225 14
Φ 250 8
Φ 315

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 63 36
Φ 75 24
Φ 90 30
Φ 110 18
Φ 125 24
Φ 140 18
Φ 160 12
Φ 200 7
Φ 225 6
Φ 250 4
Φ 315
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑ ΦΛΑΝΤΖΑΣΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 63
Φ 75
Φ 90
Φ 110
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200
Φ 250 4
Φ 315
ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ (ΚΙΤ)ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 75 4
Φ 90 4
Φ 110 2
Φ 125 2
Φ 140 2
Φ 160 2
Φ 200 2
Φ 225 2
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ PVCΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 110
Φ 125
Φ 140
Φ 160
Φ 200
Φ 225 4ΣΩΛΗΝΕΣ 10 & 16 ΑΤΜ PVCΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ 20 3
Φ 25 3
Φ 32 3
Φ 40 3
Φ 50 3
Φ 63 3
Φ 75 3
Φ 90 3
Φ 110 3
Φ 125 3
Φ 140 3
Φ 160 3
Φ 200 3
ΒΙΔΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΙΡΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
501-0088-001 Μ 16 x 70
501-0088-680 M 16 x 80
501-0088-003 M 16 x 90
501-0088-004 M 16 x 120
501-0088-002 M 16 x 130
501-0088-005 M 16 x 140
501-0088-008 M 16 x 160
501-0088-013 M 20 x 90
501-0088-014 M 20 x 110
501-0088-015 M 20 x 160
501-0088-016 M 20 x 180
000-0088-017 M 20 x 190
501-0088-020 M 20 x 270
501-0088-020 M 20 x 340
<< back