ΑΜΜΟΣ


ΑΜΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ - ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ
mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
kg
0,5 - 0,9 25
1 - 2 25
3 - 5 25


ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ
mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
kg
1 - 2 25


ΔΙΑΤΟΜΙΚΗ ΓΗΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ
mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
kg
22,7<< back