ΣΧΑΡΕΣ




ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ AQUALINE
ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ SP - 030
ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ IML








ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 9x9”
ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 12x12”
ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 26,5x26,5”
ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 600x600




ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ INOX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ INOX 300x300










ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 18 cm flex
ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 24 cm flex
ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 30 cm flex
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 18 cm flex B.T.
ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 24 cm flex B.T
ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 30 cm flex B.T.
ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 24 η 30 cm stand 3 κουμπ.





<< back